top of page

Schollenpop   is   een   gratis   toegankelijk   popfestival   op   het   Zuiderstrand   te   Scheveningen   dat jaarlijks  plaatsvindt   op   de   eerste   zaterdag   van augustus. Opgezet    als    een    strandfeestje    voor    een    paar vrienden   in   1997   is   Schollenpop   uitgegroeid   tot een    festival    van    formaat,    tot    ver    over    de landsgrenzen    bekend.    De    organisatie    is    nog steeds    in    handen    van    6    vrienden,    die    één gezamenlijke hobby hebben: Schollenpop! Doelstelling    van    de    stichting    is    om    in    de programmering   een   aantal   regionale   bands   mee te   nemen   zodat   zij   een   kans   krijgen   zich   op   een groot   podium   met   professioneel   geluid   en   licht te laten zien, en horen, aan een groot publiek. Als   middel   om   de   doelstelling   te   verwezenlijken organiseren   we   jaarlijks   het   Schollenpopfestival, een   laagdrempelig   popfestival   met   minimaal   de helft   van   het   programma   lokaal   talent   aangevuld   met   meerdere   landelijk   of   internationaal bekende   bands.   Deze   acts,   de   publiektrekkers, moeten   de   aandacht   voor   het   opkomend   lokaal talent hierbij genereren. Een   publieksevenement   waar   jong   en   oud   van kan   genieten.   Schollenpop   draagt   graag   bij   aan het    imago    van    Den    Haag    als    festivalstad. Temidden   van   alle   andere   festivals   die   Den   Haag rijk   is   heeft   Schollenpop   door   de   jaren   heen   een vaste   plek   verworven.   Gezien   de   locatie   zelfs een unieke, ook landelijk gezien.

karinkopie.jpg
bottom of page